Varför gör vi det här?

oktober 23, 2008

Vi har olika projekt här. Ett på väg att stängas inom en vecka eftersom det kolerautbrott vi befarade inte behagade infinna sig. Vilket vi är tacksamma för, även om kolera är en relativt lättbehandlad sjukdom, så kräver den sina dödsoffer och kan man undvika ett utbrott så är det självklart det vi jobbar för. För en ”emergency oriented” organisation som Läkare Utan Gränser är det dock alltid utmanande att hamna i en situation där det inte är en kris. Det blir liksom ett anti-klimax, samtidigt som vi är lättade över att inte behöva beskåda ett kolerautbrott med dödsoffer. Våra andra två projekten är mer inriktade på ”vanlig primärvård” där vi behandlar förkylningar och lunginflammationer, hudinfektioner och diarréer, har mödra/barnavårdsmottagning, behandlar undernäring, opererar framfall och gör andra mindre kirurgiska ingrepp mm.

Mina kollegor i Kathmandu är till största del Nepaleseroch även i fält hittar jag ryggraden i vår nepalesiska personal som utgör ungefär 80 personer, plus internationell personal. En salig mångkulturell blandning, vilket alltid är utmanande. Jag kan kallt räkna med att alla har helt olika uppfattning om och förväntan på hur jag ska vara. Och jag gör mitt bästa för att hitta mig själv i det här.

Jag har besökt ett av projekten och kommer att få lite mer skit under naglarna i veckan som kommer,  då jag far till ett annat av våra projekt. En bilfärd som tar en dag på skumpiga vägar. Njurbälte tror jag egentligen skulle vara del av minimumutrustningen tillsammans med nödproviant, mobiltelefon och Läkare Utan Gränsers stora vita flagga med röd logga fastsatt på bilen.

Jag har frågat mig själv, och jag brukar fråga mina kollegor som jag möter när jag är på uppdrag: varför gör vi det här? Vad är det som driver oss? För någon vecka fick jag ett riktigt bra svar som nog förklarar varför: ”Jag vill vakna på morgonen och känna att jag inte måste gå till jobbet!”. Och det kommer från en av våra projektledare som jobbar minst 16 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Han är definitivt ”where the action is”!

Annons